Publicerad 2019-11-20
Marianne Christensen och Martin Holch Andersen kan vaccinera 1 600 grisar på 1,5 timme, utan minsta skrik från grisarna.
 Foto: Jette Beck


Nålfri injektion ger flera fördelar

Vaccination behöver inte vara en stressfaktor, varken för djur eller människor. Det skriver det danska grismagasinet Hyo som besökt Risgaardens Svineproduktion utanför Skals.

Hyo visas runt i stallarna på Langagergaard, där 85 000 smågrisar föds upp från avvänjning vid sju kilo, till 30 kilo. Det råder ordning och reda i produktionen. De breda gångarna mellan avdelningarna ger ett luftigt intryck och det är lugnt i stallarna, trots att det nyligen varit avvänjning. Det är ganska imponerande.

Lugn och stressfri hantering av grisarna är i fokus. Under stress sker lätt olyckor, bland annat med kanyler under vaccination. Det har flera medarbetare på Langagergaard upplevt, därför har man investerat i nålfri injektion, vilket man menar ger flera fördelar.

– Vi valde IDAL-lösningen på grund av olyckor med kanyler, men nu har vi även fått ett större lugn och mer säkerhet i behandlingen av grisarna när de ska vaccineras, säger Martin Holch Andersen, som är driftsledare, vilket han varit i sju år.

Ägaren till gården heter Carsten Jensen. Han har tre gårdar med totalt 2 150 suggor och produktion av 85 000 smågrisar, varav 10 000 föds upp ända till slakt, resten säljs som smågrisar. Totalt är det tio anställda på Risgaardens Svineproduktion.

Martin Holch Andersen är driftsledare på Risgaardens Svineproduktion och har valt nålfri injektion på grund av flera olycksfall med kanyler.

Sjukhusvistelse efter stick

I tillväxtstallarna arbetar motsvarande 2,5 tjänster. Efter två olyckor, då medarbetarna stack sig själva under vaccination av smågrisarna, var de tvungna att göra något åt saken.  

– Vi var riktigt trötta på det. Efter två olyckor, då mina medarbetare hade stuckit sig själva valde vi att investera i nålfri injektion. Olycksfallen ledde till kraftiga infektioner och en medarbetare blev även inlagd. Då medarbetarna kom tillbaka till jobbet var de såklart rädda för att sticka sig igen, berättar Martin Holch Andersen.

Det är inte bara medarbetarna som kan få men efter olycksfall med kanyler. Det kan självfallet även grisarna få. Efter bytet till nålfri injektion ses ingen bortsortering av grisar på grund av bölder. Varje vecka vaccineras 1 600 grisar.

Efter bytet från vaccination med kanyler till nålfri injektion ses ingen bortsortering av grisar på grund av bölder på Risgaardens Svine­produktion.

Välfärdsvaccination

Risgaardens Svineproduktion har en ren SPF-besättning, men köparen av smågrisarna efterfrågar att de är vaccinerade mot PCV. Med IDAL tar vaccinationen av 1 600 grisar 1,5 timme för två personer, vilket är omkring 20 minuter snabbare än med kanyler. Dessutom kan personalen prata med varandra under arbetets gång.

– Förut gick vi med hörselskydd när vi vaccinerade och det var skrik och stress i boxarna. Nu kan vi prata med varandra när vi vaccinerar. Och bäst av allt är att djuren nästan inte märker någonting - det är välfärd, säger Martin Holch Andersen.

Han ser även att grisarnas beteende direkt efter vaccinationen har förändrats.

– Förut var grisarna lite slappa när vi gick igenom stallarna efter vaccinering. Det var liksom för lugnt i tillväxtstallarna efter vi hade vaccinerat. Nu märker vi ingen skillnad mellan nyvaccinerade och övriga. Det är lugnt i stallarna, men man har inte känslan av att grisarna påverkats av vaccinationen, förklarar han.

Nålfritt till suggorna?

Driftsledaren har en brinnande önskan om att även vaccinera suggorna nålfritt, för att skona både djur och medarbetare.
– Det skulle vara nummer ett till suggorna, att kunna vaccinera nålfritt. Ofta kravlar vi omkring bland inredningen för att vaccinera suggorna, och vi måste ha tag i dem flera gånger. Det duger inte i längden. Därför skulle det ge bättre person- och djurvälfärd om samma metod kunde användas till suggorna.

Martin Holch Andersen har efterlyst IDAL-vacciner till suggor, men han vet, att det måste bära sig ekonomiskt. MSD Animal Health, som har lanserat IDAL, arbetar på att få vacciner godkända till suggor, men än är det en bit kvar, enligt Bjarne Ellegaard, som är veterinär och arbetar på MSD.

– Varje vaccin ska specialdesignas och godkännas till IDAL-injektion, därför är det en lång process. Vi arbetar på saken, men vi kan inte lova att suggorna slipper nålar under de närmsta åren, säger Bjarne Ellegaard, och förklarar att genom att placera vaccinet under huden, så får man en naturlig vaccinationsrespons, då huden är det första och även det största organet, som möter patogener i naturen. Huden är därför utformad för att känna igen sjukdomar och försvara kroppen mot dem.

Ekonomiskt försvarbart

På Risgaardens Svine­produk­tion har man hyrt in två IDAL 3G mono, med service inkluderad. Efter var 20 000:e injektion ska doseringsanordningen kalibreras och servas för att säkerställa korrekt giva.

– Det fungerar bra. Vi hyr sprutorna. Ska en på service, så har vi en ersättare klar direkt. Sprutan säger själv ifrån när den behöver service, så det är mycket enkelt, förklarar Martin Holch Andersen, som absolut rekommenderar konceptet till andra, både på grund av välfärden, men även på grund av ekonomin.

– Vi spar tid, minskar risken för olyckor och vaccinet är lite billigare. Så totalt sett kan denna lite dyrare injektionsmetod definitivt rekommenderas och tjänas in, säger driftsledaren, som ser fram emot att även suggorna kan få glädje av konceptet, och att det kommer fler vacciner som kan användas nålfritt.

Jette Beck
Hyo
Översättning:
Emma Sonesson