Publicerad 2019-11-11
Nils Lundeheim kommer från en mindre gård med mjölkproduktion strax utanför Vimmerby. Han blev agronom med husdjursinriktning i mitten av 70-talet och har under mer än 40 år forskat och undervisat om grisars avel och hälsa med SLU som bas. Forskningen har till stor del skett i samverkan med näringen. 2015 fick han Sveriges Grisföretagares hederspris för sitt arbete. Foto: Emma Sonesson

Var det bättre förr?

Hur avelsvärderades grisar i början av 1900-talet? Hur har den organiserade hälsokontrollen utvecklats och varför har vi stenkoll på salmonella inom svensk grisuppfödning? Det är frågor som du kommer att få svar på i Grisföretagarens historiska tillbakablick, författad av två veteraner på området.

Veterinär Per Beskow och agronom Nils Lundeheim har arbetat i den svenska grisbranschen i 35 respektive 43 år. Nu har de som pensionärer tillsammans summerat historien för svensk grisuppfödning, från 1900-talets början till nutid.
Upprinnelsen till projektet är det faktum att den svenska svinhälsokontrollen i år firar 75-årsjubileum.

– Att på några sidor lämna en hel och korrekt bild av utvecklingen inom grisproduktionen i Sverige från början av 1900-talet fram till nu är i det närmaste ogörligt. Våra artiklar är endast att betrakta som en återblick inom några områden som vi funnit intressanta. Många stora och betydelsefulla framsteg har gjorts inom grisnäringen under det senaste århundradet, inte minst inom forskningen. Det kan därför vara värdefullt att någon gång blicka bakåt i tiden, säger Per.

I de kommande numren av Grisföretagaren kommer du att få ta del av Pers och Nils tillbakablickar. Vi börjar med att granska hur strukturen och produktiviteten inom svensk grisnäring utvecklats.

Annorlunda var det förr, men var det bättre? Det är upp till dig själv att svara på den frågan.

 

Filmtips!

Per Beskow blev färdig veterinär 1976. Efter några år som vikarierande distriktsveterinär fick han fast anställning hos Djurhälsovården 1979. Per har arbetat som grishälsoveterinär på olika platser i Sverige, de senaste tjugo åren i Norrland. År 1997 tog han sin licentiatexamen med inriktning på luftvägsinfektioner hos gris.

Filmen ”Sjuka svin och friska grisar” ger på 13 minuter en bra inblick i svensk grisuppfödning under slutet av 40-talet. Du hittar filmen på nätet på filmarkivet.se
 

Emma Sonesson
Grisföretagaren