Publicerad 2019-09-09

Kinesiska importen domineras av EU

Hela världen exporterar griskött till Kina, men EU är den klart dominerande exportören.

I Marknadsbrev för griskött som ges ut av danska Landbrug & Fødevarer redovisas officiell kinesisk handelsstatistik för det första halvåret. Statistiken skiljer sig från EU:s genom att importen delas upp i två kategorier; griskött, som stigit 26 procent till 819 000 ton, samt biprodukter gris, som har sjunkit 6 procent till 492 000 ton.

EU är den klart dominerande exportören på grisköttssidan där man har över 60 procent av marknaden. Spanien och Tyskland står för mer än hälften av EU:s andel. Danmark exporterade 51 000 ton och Finland hade en export om 1 700 ton. Sverige exporterar inget direkt till Kina.

Biprodukter till Hong Kong

Exporten av biprodukter från Sverige till Hong Kong ökar. Under det första halvåret i år exporterade Sverige 1 299 ton biprodukter från gris till Hong Kong, vilket utgör ökning på 105 procent.

Hong Kong fungerar som importhamn för länder som inte har anläggningar godkända för export till Kina. Grisköttet importeras till Hong Kong och förs sedan på mer eller mindre lagliga vägar in till Kina.