Publicerad 2019-09-08

EU: Exporten av griskött ökar

EU:s export av griskött fortsätter att öka, framförallt drivet av en stark efterfrågan från Kina.

Under januari-maj exporterade EU 1,9 miljoner ton griskött, vilket innebär en ökning med 15,4 procent jämfört med samma period föregående år.

Ökningen drivs framför­allt av Kinas växande behov av importerat griskött för att täcka produktionsbortfallet till följd av afrikansk svinpest (ASF).

Den kinesiska marknaden står i år för drygt 40 procent av den totala exporten av griskött från EU.

Vietnam som också drabbats av ASF, har under perioden ökat sin import från EU med 55 procent till 36 000 ton. Dessutom har Thailand, som förutspås vara nästa land att drabbas av ASF, ökat sin import med 28 procent till 16 000 ton.
 

EU:s export av griskött januari-maj
  Tusen ton Förändring, %
Kina 813 +43
Japan 204 +6
Sydkorea 140 -8
Filipinerna 119 -2
Hong Kong 92 -12
Totalt 1882 +15

Källa: EU-kommissionen

Erik Brink
Grisföretagaren