Publicerad 2019-08-24
Enligt Landbrug & Fødevarer producerade Danmark nästan 32 miljoner grisar 2017, varav knappt 45 procent exporterades i form av smågrisar. Foto: Mostphotos


Halverat antal grisgårdar i Danmark om nio år

Trenden med färre, men större besättningar fortsätter även i Danmark, det konstaterar Seges svineproduktion i en analys.

I början av 2019 fanns det 2 741 grisgårdar i Danmark. Det utgör en minskning på 6,7 procent mot året före, och trots att 2018 var ett tufft år för grisföretagare är minskningen på samma nivå som åren före.

Enligt prognosen kommer antalet gårdar att fortsätta minska, till 1 400 år 2028. 800 gårdar förväntas försvinna under perioden 2018 till 2023 och trenden är starkast i rena slaktgrisbesättningar. Rapporten säger inget om förväntat antal grisar i landet framåt i tiden.

En annan trend är att specialiseringsgraden fortsätter, så att man väljer att satsa på antingen slaktgrisar eller smågrisar, som är Danmarks paradgren.

Emma Sonesson
Grisföretagaren