Publicerad 2019-08-23
För att säkerställa livsmedels­kvaliteten på vildsvinskött är god hygien i samband med slakten viktig, konstaterar SLU-forskare.Foto: Mostphotos


Tänk på hygienen vid vildsvinsslakt

Det är inte ovanligt att vildsvin bär på matförgiftningsbakterier. God slakthygien är därför viktig, det slår forskare på SLU fast.  

Forskare från SLU har undersökt förekomst av matförgiftningsbakterierna Salmonella spp. och Yersinia spp. hos 90 vildsvin som skjutits i Sverige. Hos 60 procent av djuren påvisades DNA från minst en av bakteriearterna, främst i djurens svalg och tarmkanal.

Svårighet att få in prov från områden utan stödutfodring gjorde att ett eventuellt samband mellan förekomst av bakterier och utfodring inte kunde utredas. Forskarna såg emellertid ett tydligt samband mellan hög populationstäthet och hög utfodringsintensitet.

Forskarna drar slutsatsen att god slakthygien är viktig för att inte förorena vildsvinsköttet och att fler studier krävs för att säga hur bakterieförekomsten kan minskas. Faktorer som foderplatser, minskade djurpopulationer och korrekt hantering av slaktavfall kan ha betydelse.

Emma Sonesson
Grisföretagaren