Publicerad 2019-05-26
– Vildsvinhjalp.nu kommer att skapa jakttillfällen och hjälpa lantbrukarna med att minska skadorna från vildsvin. Vi hoppas att både jägare och lantbrukare ska se positivt på initiativet, säger Jesper Einarsson på Svenska Jägareförbundet. Foto: Thinkstock


Ny hjälp med vildsvinsskador

Vildsvinshjalp.nu är Svenska Jägareförbundets nya tjänst för att hjälpa lantbrukare att försöka hålla vildsvinen borta från ägorna.

Via vildsvinshjalp.nu kan den lantbrukare som vill ha hjälp med att vakta och skjuta av vildsvin fylla i ett formulär. Därefter kopplar Svenska Jägare­förbundet samman lantbrukaren med en passande jägare.

Förbundet har byggt upp en beredskapsorganisation i alla de län som har etablerade stammar. Vid stor efterfrågan kommer organisationen att växa ytterligare. Tjänsten kommer att vara gratis för alla inblandade.

Hjälpa till

– Varken lantbrukaren eller jägarna ska betala något. Det handlar om att hjälpa varandra. Lantbrukaren bör hjälpa till att med skapa så bra förutsättningar för jägaren som möjligt, det kan handla om jakttorn eller att se till att det finns öppningar i grödorna så att det går att skjuta vildvin. Jägarna ställer upp och vaktar åkrarna, säger Jesper Einarsson, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet, i ett pressmeddelande.

Bättre dialog

Förbundet hoppas att det här ska leda till en bättre dialog mellan markägare och jägare, då just en ökad förståelse är viktigt för att förvaltningen ska bli bättre.

– Det är viktigt att komma ihåg att vildsvin rör sig över stora områden - oftast omfattar djurens hemområden många gårdar. Därför är samarbete markägare emellan lika viktigt som att jägarna samverkar över större område. Samarbetet är ofta en förutsättning för att kunna förvalta vildsvinen på ett effektivt sätt, säger Jesper.

Carolina Wahlberg
Grisföretagaren