Publicerad 2019-05-24
Exporten av griskött från EU börjar året positivt. Störst andel av ökningen går till Kina.Foto: Mostphotos


Ökad export från EU

Under årets första två månader har exporten från EU ökat. Ökningen är driven av en ökad efterfrågan från Asien.

Nya siffror från EU-­kommis­­­­­s­io­nen visar att EU under januari och februari har exporterat 709 649 ton griskött räknat som slaktvikt. Detta är en uppgång på 5,8 procent jämfört med samma period förra året.

Kina är den största exportmarknaden med en marknadsandel på 38,8 procent, motsvarande 275 254 ton.  Kinas import från EU under perioden har ökat med 12,7 procent.

Största relativa ökning står exporten till Vietnam för med en uppgång på 86,2 procent till 14 655 ton.

Erik Brink
Grisföretagaren