Publicerad 2019-05-24
Slaktgris, faktisk betalning i euro/kilo i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land. Priserna är för slaktkropp utan huvud vilket skiljer dem från de noteringar som svenska slakterier publicerar. Efterlikvid tillkommer. Priset gäller för gris i klass E, med ett köttinnehåll av mer än 55 procent men mindre än 60. I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 0,50 sek/kg i genomsnitt.


240 kronor mer för grisen

Under mars/april har det skett en extremt kraftig prisuppgång på slaktgrisar i EU. Det viktade europeiska genomsnittspriset har stigit med 18 procent på fyra veckor, vilket innebär en ökad intäkt på 240 kronor för en gris med slaktvikt på 90 kilo.

Den europeiska prisuppgången drivs av en ökad efterfrågan från Kina där afrikansk svinpest minskar landets egen produktion av griskött.

Störst ökningar under mars/april ser vi i Litauen, +32 procent, Lettland, +31 procent och i Polen, +30 procent. Prisuppgången i Litauen från 13,80 kr/kg till 18,30 kr/kg innebär att den litauiske bondens intäkt för en slaktgris med slaktvikt på 90 kilo har ökat med 400 kronor på fyra veckor.

I Sverige ser vi inte samma utveckling under den här fyraveckorsperioden. Ett stillastående grispris i Sverige innebär att det svenska priset nu ligger 10 procent lägre än det tyska. I början av 2019 låg det svenska grispriset 17 procent över det tyska.

Det gällande svenska gris­­priset noteras av EU-kommissionen till 161,74 euro/100 kg. Det europeiska genomsnittspriset har under mars/april stigit med 17,9 procent till 168,82 euro/100 kg. Genomsnittspriset ligger nu 17,9 procent högre än priset under motsvarande period 2018. Jämfört med ett femårsgenomsnitt ligger priset i april 12,4 procent över snittet.

Prisutvecklingen hos de tongivande grismarknaderna i Europa har varit positiv. Priserna i Polen, Nederländerna, Tyskland och Danmark har stigit med 17-30 procent. I Spanien och Frankrike har priserna stigit med 13-16 procent.

Under mars/april har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall sjunkit 0,3 euro/100 kg (3 öre/kg). Det svenska priset faller  därmed långt i rankingen och ligger under det genomsnittliga priset i EU.

Det danska grispriset steg 23,0 euro/100 kg (245 öre/kg). Det finska priset har stigit  med 1,0 euro/100 kg (11 öre/kg) och det tyska priset har stigit med 26,5 euro/100 kg (283 öre/kg). I Belgien stiger priset kraftigt med 33,3 euro. Belgien behåller ändå bottenplaceringen i prisstatistiken med en notering på 147,10  euro/100 kg (15,70 SEK/kg).

Europeiska grispriser vecka 16
Ranking Land Euro/Kilo Förändring
1. Bulgarien 1,83 +12,3%
3. Polen 1,79 +29,8%
4. Tyskland 1,78 +17,5%
6. Lettland 1,75 +30,8%
11. Litauen 1,71 +31,9%
13. Spanien 1,66 +15,6%
14. Finland 1,65 +0,6%
16. Sverige 1,62 -0,2%
18. Nederländerna 1,60 +23,1%
21. Danmark 1,58 +17,0%
22. Frankrike 1,51 +12,7%
23. Estland 1,48 +1,8%
25. Belgien 1,47 +29,3%
  EU 1,69 +17,9%

Italien, Malta och Luxemburg ingår inte i rankingen då det saknas aktuella data. 

 

Smågrisar, faktisk betalning i euro/smågris i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land, inrapporterat från nationella myndigheter till EU-kommissionen.

 

Officiella svenska noteringar utan kontraktstillägg, i KLS Ugglarps Topp ingår veckoleveranstillägg.


Erik Brink
Grisföretagaren