Publicerad 2019-04-13

MRSA vanligt i danska besättningar

MRSA (meticillinresistenta Stafylokockus aureus) är vanligt förekommande i danska grisbesättningar. Det visar en undersökning gjord av Fødevarestyrelsen.

Förekomsten av MRSA i danska djurbesättningar kartläggs med jämna mellanrum. Hur ofta undersökningarna görs beror på resultaten från föregående studie. Resultaten ligger bland annat till grund för beslut kring vilka personer som ska behandlas som riskgrupp då de uppsöker sjukvården.

2018 gjordes den senaste kartläggningen, och resultaten som nu är klara visar på frekvent förekomst av MRSA bland danska grisar. Besättningarna som ingår i undersökningen har valts ut slumpmässigt och grisarna har provtagits med hjälp av svabbprov i näshålan.

I Sverige provtogs de livdjursproducerande besätt­ningarna för MRSA 2011 och 2014. Samtliga svar var negativa. 2010 provtogs grisar från 191 besättningar i slakten. Två prover visade sig då vara positiva, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt. 

Andel besättningar med MRSA i Danmark 2018
  Antal provtagna besättningar Andel positiva besättningar (procent)
Grisar i avelspyramidens topp 41 83
Konventionella slaktgrisar 130 89
Grisar på friland
(utomhusuppfödning)
104 20

Källa: Rapport om husdyr-MRSA overvågningen af produktionsdyr i 2018, Miljø og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen.


Emma Sonesson
Grisföretagaren