Publicerad 2019-03-27
Antalet grisar i EU minskar. Framförallt är det antalet suggor som sjunker.
Foto: Mostphotos


Färre grisar i EU

Enligt färsk statistik från Eurostat så hade antalet grisar i EU minskat vid utgången av 2018. I Sverige fanns det fler grisar, men antalet suggor minskar.

148,8 miljoner grisar fanns det i EU under december 2018. Eurostat har publicerat en sammanställning över statistik från alla medlemsländerna som med hjälp av stickprovsundersökningar har beräknat antalet grisar i respektive land.

Färre grisar och suggor

Med 148,8 miljoner grisar i EU är det en nedgång på 1,0 procent jämfört med samma tidpunkt 2017. Antalet suggor i EU har minskat med 3,0 procent till 11,8  miljoner djur.

Enligt danska nyhetsbrevet Markedsnyt for grisekød så kan man utifrån Eurostats statistik anta att EU:s produktion av grisar under 2019 kommer att minska med 1-2 procent jämfört med föregående år.

Antalet dräktiga suggor vid räkningen har minskat med 2,6 procent till 8,1 miljoner djur.

Färre suggor i Sverige

I Sverige så var det totala antalet grisar i december 1,41 miljoner djur, vilket är 2,5 procent fler grisar än vid samma tidpunkt 2017.

Antalet suggor har dock minskat till 123 000 stycken, en nedgång på 6,5 procent jämfört med 2017 och antalet dräktiga suggor har minskat med 10,4 procent till 81 000 suggor vid tidpunkten för räkningen.

Statistik från Svenska Köttföretagen visar också att livdjursförsäljningen under året sjönk med 7,4 procent samt att försäljningen av semindoser minskade.
 

Grisar i EU, december 2018
  Grisar totalt Förändring 17/18 Suggor Förändring 17/18
Sverige 1,417,000 +2,5% 123,000 -6,5%
Danmark 12,642,000 -1,5% 1,243,000 -1,3%
Tyskland 26,441,000 -4,1% 1,883,000 -3,8%
Spanien 31,154,000 +3,9% 2,502,000 +1,9%
EU-28 148,766,000 -1,0% 11,805,000 -3,0%

Källa: Eurostat

Erik Brink
Grisföretagaren