Publicerad 2019-03-21
Amerikanska forskare ska ta reda på hur vi bäst skyddar grisar från att smittas av ASF via fodermedel.Foto: Mostphotos.com


Foder och vatten - potentiella spridare av ASF

Foder och vatten är potentiella spridare av afrikansk svinpest (ASF), det visar en ny amerikansk studie.

ASF kan spridas via vatten och foder och smitta grisar som äter eller dricker de kontaminerade fodermedlen. Det är slutsatsen av en studie som gjorts av forskare vid Kansas State University. Studien visar vidare att det krävs betydligt högre koncentration av smittämnet för att det ska spridas via växtbaserat foder, än via vatten.

Forskarna kommer nu att arbeta vidare med att identifiera sätt att minska riskerna för smittspridning via foder och vatten. Exempel på faktorer vars effekt kommer att undersökas är olika kemiska tillsatser, olika lagringstider samt värmebehandling, skriver Pig Progress.

Emma Sonesson
Grisföretagaren