Publicerad 2019-02-19
Sista dag att ansöka om att få pengar 2019 är den 22 mars.


Stöd för konkurrenskraft och djurvälfärd

Har du en idé som kan främja konkurrenskraften och bidra till en bibehållen eller förbättrad djurvälfärd? Då kan du söka medel från Jordbruksverket.

Jordbruksverket kommer under året att inom ramen för livsmedelsstrategin dela ut pengar till projekt som syftar till att främja konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion, samtidigt som djurvälfärden bevaras eller förbättras.  2018 delades åtta miljoner ut till elva olika projekt, varav tre inom gris.

Sista dag att ansöka om stöd för 2019 är den 22 mars och på verkets hemsida kan du läsa mer om ansökningsförfarandet.