Publicerad 2019-02-10
Jens Mattsson, general­direktör vid Statens veterinärmedicinska anstalt, meddelar att myndigheten återupptar landets viltsjukdomsövervakning fullt ut.
Foto: Göran Ekeberg

SVA övervakar viltsjukdomar fullt ut igen

I förra numret av Grisföretagaren rapporterade vi om oklarheter kring övervakningen av viltsjukdomar i Sverige. Strax efter pressläggning hade frågetecknen rätats ut och verksamheten återgår nu till det normala.

Genom konstruktiv dialog mellan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Näringsdepartementet kan nu SVA återuppta viltsjukdomsövervakningen fullt ut, något som ett regleringsbrev tidigare satte käppar i hjulen för.

– Jag är tacksam över att SVA åter kan övervaka viktiga sjukdomar, samt att tidigt kunna fånga upp eventuella nya smittor av stor betydelse för beredskapen i landet. Här spelar jägare och andra engagerade människor som rapporterar in iakttagelser till oss en stor roll, säger SVA:s generaldirektör Jens Mattsson, i ett pressmeddelande.

Därmed kan exempelvis vilda djur som påträffats döda i naturen med misstänkt smitta åter skickas till SVA för analys.