Publicerad 2019-01-29

Stabilisering av grispris under december

De europeiska grispriserna stabiliserades under december med endast mindre prisförändringar under perioden. Marknaden uppges ha varit i balans inför helgerna och utsikterna för det nya året var positiva. Priserna i Cypern och Bulgarien har backat och Sverige hade vid årsskiftet den högsta noteringen för griskött i EU.

Baltikum skiljer ut sig med en mer negativ utveckling av grispriserna. I Lettland backar noteringen med 4,6 procent och i Litauen med 3,1 procent. Litauen har en pågående konflikt med Polen om handel med grisar och griskött från områden drabbade av afrikansk svinpest, vilket kan påverka prisbilden negativt i Litauen.

Det gällande svenska grispriset noteras av EU- kommissionen till 165,68 euro/100 kg. Det europeiska genomsnittspriset har under december legat stilla runt 135,50 euro/100 kg. Genomsnittspriset ligger nu 2,3 procent lägre än priset under motsvarande period 2017. Jämfört med ett femårsgenomsnitt ligger priset i december 4,8 procent under snittet.

Prisutvecklingen hos de tongivande grismarknaderna i Europa har varit blandad. Priserna i Spanien och Nederländerna har stigit med cirka en procent. Det tyska grispriset är i princip oförändrat under december. I Frankrike, Polen och Danmark har priserna sjunkit med cirka en procent.

Under december har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall sjunkit 1,0 euro/100 kg (10 öre/kg). Det danska grispriset föll 1,0 euro/100 kg (10 öre/kg). Det finska priset har stigit  med 1,0 euro/100 kg (10 öre/kg) och det tyska priset har stigit med 0,3 euro/100 kg (3 öre/kg).

I Belgien har priset stabiliserats på en låg nivå efter utbrottet av afrikansk svinpest hos vildsvin. Belgien behåller bottenplaceringen i prisstatistiken med en notering på 106,0 euro/100 kg (10,80 SEK/kg).
 

Europeiska grispriser vecka 52
Ranking Land Euro/Kilo Förändring
1. Sverige 1,66 -0,6%
3. Finland 1,65 +0,6%
9. Estland 1,44 -1,0%
14. Tyskland 1,40 +0,2%
17. Spanien 1,29 +0,9%
18. Polen 1,28 -1,1%
19. Lettland 1,28 -4,6%
20. Frankrike 1,28 -0,8%
21. Danmark 1,28 -0,8%
22. Litauen 1,23 -3,1%
23. Nederländerna 1,23 +1,1%
24. Belgien 1,06 +0,2%
  EU 1,36 +-0,0%

Källa: EU-kommissionen
Italien, Malta, Grekland och Luxemburg ingår inte i rankingen då det saknas aktuella data.

Erik Brink
Grisföretagaren