Publicerad 2019-01-27
Bradley Wolter är uppväxt på en gård med 60 suggor i integrerad produktion. I dag är han verkställande koncernchef över The Maschhoffs som har över 200 000 suggor. I organisationen ingår även en foderfabrik som gör två miljoner ton foder per år.Foto: Emma Sonesson


Lika men ändå så olika

Vare sig man har 200 000 suggor i USA eller 200 i Sverige finns det flera gemensamma nämnare i företagandet. Det blev tydligt när Bradley Wolter berättade om verksamheten i The Maschhoffs.

The Maschhoffs är världens tolfte största grisuppfödare med drygt 200 000 suggor i produktion, ändå lyder deras slogan: ”Progressivt lantbruk - i familjestil”. Företaget ägs av femte generationen Maschhoff; bröderna Dave och Ken samt deras fruar.

Grisuppfödningen i USA är till stor del koncentrerad i landets mellersta delar. Här ligger även Maschhoffs anläggningar, även om bröderna av biosäkerhetsskäl valt att inte köpa gårdar i de allra mest gristäta regionerna.

De senaste åren har organisationen i företaget ändrats och delats upp i fem olika regioner, där varje region har en ansvarig chef.

– Beslut ska tas nära grisarna, menar Bradley Wolter, som är verkställande koncernchef på The Maschhoffs.

Eget varumärke

Företaget har en del slaktgrisstallar själv, men de allra flesta slaktgrisarna föds upp av kontrakterade uppfödare. I dag är betalningen till dem relativt fast, Maschhoffs betalar helt enkelt en bestämd summa för stallhyra och skötsel av grisarna.

– Jag tänker att betalningen i framtiden kan bli mer variabel, beroende på prestation, spånade Bradley Wolter.
De fem miljonerna slaktgrisar säljs till fyra olika större kunder, men omkring 7,5 procent av köttet säljs under eget varumärke - Maschhoffs Family Farms.

– Det ger oss fina möjligheter till direkt konsumentkontakt, det är viktigt.

Liknande utmaningar

När det gäller produktionen har Maschhoffs fokus på saker som vi känner igen även i Sverige; biosäkerhet, strategisk tillväxt, att få ut det mesta av de genetiska framstegen, förbättrat foderutnyttjande, ökad livstidsproduktion för suggorna och minskat arbetskraftsberoende.

Men även när det gäller de utmaningar som företaget står inför är det en del bekanta faktorer; brist på arbetskraft, risk för att få in sjukdomar, ökande utbud på icke-animaliskt livsmedelsprotein, krav från både myndigheter och samhället i stort inför expansion samt reducerad tillgång till olika terapeutiska preparat.

Ta hand om personalen

Den enskilt största utmaningen menar Bradley Wolter dock är framtida arbetskraftsförsörjning. Omsorg om de anställda är en viktig del i företagandet, då medarbetarna enligt honom är de som gör hela skillnaden i produktionen.

– Låt oss ta hand om personalen, så kommer personalen att ta hand om grisarna och grisarna levererar lönsamheten.
Företaget har i dag omkring 1 200 anställda, men målet är att minska arbetskraftsbehovet med 15 procent kommande år, genom ökad automatisering.
 

”Låt oss ta hand om personalen, så kommer personalen att ta hand om grisarna och grisarna levererar lönsamheten.”

Emma Sonesson
Grisföretagaren