Publicerad 2018-12-15
Systemet på Hjularöd består av stabila grupper på upp till 60 suggor. Transpondern har en kapacitet till 70 suggor. Skiljeväggarna på liggytan är låga, vilket ger suggorna god överblick över området. I transpondern pytsas fodret ut till suggorna med 100 gram torrt färdigfoder åt gången med några sekunders intervall. Fodret blöts i tråget. Foto: Emma Sonesson


Nytt transponderstall i välbesökt showroom

J-O Stalldesign och Manage­ment är ett företag med många strängar på sin lyra. Intresset var stort när företaget höll öppet hus på Hjularödsgrisen, för att visa upp sitt nya stall för betäckning och dräktiga suggor.

Jens-Ole Laustsen har varit i grisbranschen i mer än 26 år. Innan han startade J-O Stalldesign & Management i 2007 jobbade han på dåvarande SLP med olika projekt inom stallbygge. Precis som namnet antyder, erbjuder företaget allt från hela stallösningar till stöttning när det gäller management, men även allt däremellan, som förbrukningsmaterial och foder.

Under årens lopp har Jens-Ole på olika vis varit involverad i Hjularödsgrisen utanför Harlösa i mellersta Skåne. Sedan sommaren 2016 arrenderar han anläggningen och driver den i egen regi. Förutom att producera smågrisar på Hjularöd så har anläggningen ytterligare funktioner.

– Stallet används lite som en försöksanläggning. Här testas allt från foder till olika inredningsdetaljer, allt för att kunna veta hur produkterna fungerar i verkligheten och kunna ge bästa support till kunderna, berättar Jens-Ole, och Anna Rosén, som är säljare på J-O Stalldesign och Management konstaterar:

– Det man säljer måste fun­gera.
 

Jens-Ole Laustsen driver J-O Stalldesign och Management. I och med att han även driver Hjularödsgrisen, kan kunderna erbjudas att komma dit för att se de produkter som saluförs, i bruk.

Se produkterna i bruk

Potentiella kunder erbjuds även att komma till Hjularödsgrisen och titta på produkterna, eller till och med arbeta med dem, medan de funderar på att köpa.

– Ska man sälja ett stall är det ofta svårt för kunden att få en uppfattning om helheten genom att titta i en katalog, säger Anna och Jens-Ole fyller i:

– Om jag ska köpa en bil vill jag gärna provköra. Jag nöjer mig nog inte med att säljaren säger att jag kan ringa till någon som har samma modell, för att få höra hur belåten han är med sin bil. Sen ska man ändå komma ihåg att det som fungerar i en besättning kanske inte alltid funkar i en annan.
 

Renoverat för sinsuggor

Nytt på Hjularöd för i år är att stallet för dräktiga suggor byggts om. Tidigare gick de dräktiga suggorna på djupströ och vid betäckning togs djuren upp på en betäckningsyta. I dag är det transpondersystem med ströad liggyta, seminbås och spalt som gäller.

– Det är ett yteffektivt system och det enda sättet att utfodra individuellt på riktigt. Förut blev det gärna att alla fick lite för mycket, för att man skulle slippa gå och ge extra för hand till de tunnare suggorna. Vi spar dessutom 85 procent halm, motiverar Jens-Ole renoveringen.

I och med att systemet är yteffektivare har antalet suggor kunnat ökas från 390 till 700 platser, och med vissa modifieringar går det att öka med ytterligare 100 SIP. Det finns bättre plats för galtboxar och sjukboxar. En annan förändring är att man börjat ta fram egna rekryteringsdjur.

– Sinsuggorna är samlade på ett ställe nu. Det är bättre för djuren och kräver mindre arbete i form av djurflyttningar, berättar Anna.
 

Anna Rosén är säljare på J-O Stalldesign och Management. Hon är väl bekant med stallarna på Hjularödsgrisen, då hon förut tagit hand om grisarna där.

Flera samarbetspartners

Själva transponderstationen är BoPils fabrikat. In­red­ningen och torrutfodrings­anlägg­ning­en är ACO Funkis modell. Utgödslingen kommer från Domino och RS Solution har levererat LED-belysningen ovanför betäckningsbåsen.
– Vi har valt olika bitar från några av våra samarbetspartners, säger Anna.

Avdelningen har varit i bruk sedan i somras och Jens-Ole medger att inskolningen av suggorna inte varit helt smärtfri.
– Under en övergångsperiod var det riktigt jobbigt att lära de äldre suggorna systemet. Det straffade sig i en del produktionsstörningar. Men nu fun­gerar det bra. Systemet kräver mycket tid i början, säger han.
 

Investeringsvilja

Även om det är tuffa tider just nu för svenska grisföretagare, vittnar Anna och Jens-Ole om att det trots allt finns vilja att investera. Förutom ett par större projekt med nybyggen, är det fokus på produktionsförbättrande insatser ute på gårdarna.

– Installation av tak över smågrishörnet i befintliga boxar är det stort intresse för. Energisnål LED-belysning och olika lösningar för att tilldela foder till diande smågrisar, är andra aktuella produkter, berättar Anna.

Magdalena Rygaard och Victor Wässman hade tagit sig hela vägen från Enköping för att gå på öppet hus.
– På Tallmyra har vi 390 suggor. I dag har vi de dräktiga sugorna i en kall lösdrift med djupströ, men vi funderar på att bygga om till transpondersystem. Vi är här i dag för att bilda oss en uppfattning om hur det fungerar i praktiken, berättar Victor.
Runt 140 personer kom till Hjularödsgrisen för att titta på det renoverade stallet. KLS Ugglarps bjöd på svensk korv. Dennis Hörnquist grillade och Joakim Gylling, Svenska Köttföretagen, var en av dem som lät sig väl smaka. På plats fanns även några andra av J-O stalldesign och Managements samarbetspartners.

Emma Sonesson
Grisföretagaren