Publicerad 2018-11-12
Slaktgris, faktisk betalning i euro/kilo i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land. Priserna är för slaktkropp utan huvud vilket skiljer dem från de noteringar som svenska slakterier publicerar. Efterlikvid tillkommer som till exempel i Danmark med cirka en krona per kilo. Priset gäller för gris i klass E, med ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %. I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 0,50 SEK/kg i genomsnitt.


Fortsatt prisfall i Europa

De europeiska grispriserna fortsätter att falla. Nedgången leds nu av länderna i södra Europa med Spanien och Portugal i spetsen, medan priserna faller något långsammare i norra Europa.

Det gällande svenska grispriset noteras av EU-kommissionen till 163,62 euro/100 kg i början av oktober. Det svenska och finska grispriset fortsätter att ligga på samma nivå. Skillnaden till det tyska priset växer och den svenska grisnoteringen ligger nu 14 procent över det tyska, glappet är den största skillnaden mellan länderna sedan februari i år.

Det europeiska genomsnitts­priset har under de senaste fyra veckorna sjunkit  med 5,1 euro/100 kg (53 öre/kg) vilket motsvarar en nedgång på 3,7 procent. Genomsnittspriset ligger nu 8,3 procent lägre än priset under motsvarande period 2017. Jämfört med ett femårsgenomsnitt ligger priset i oktober 10,5 procent under snittet.

Prisutvecklingen hos de tongivande ­grismarknaderna i Europa har varit negativ. Priserna i Tyskland, Polen Nederländerna och Danmark har sjunkit tre till fyra procent. Priserna i Spanien har sjunkit drygt sju procent och i Frankrike med fem procent.

Under perioden har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall sjunkit 0,5 euro/100 kg (5 öre/kg). Det danska grispriset har fallit 5,4 euro/100 kg (56 öre/kg). Det finska priset har stigit  med 0,5 euro/100 kg (5 öre/kg) och det tyska priset har sjunkit med 5,3 euro/100 kg (55 öre/kg). I Belgien faller priset med 13,2 euro/100 kg (136 öre/kg), i sviterna efter utbrottet av afrikansk svinpest i landet. Belgien behåller bottenplaceringen i prisstatistiken med en notering på 105,90 euro/100 kg (10,94 SEK/kg).
 

Europeiska grispriser vecka 41
Ranking Land Euro/kilo Färandring
1. Cypern 1,88 -6,5%
5. Sverige 1,64 -0,3%
6. Finland 1,62 +0,3%
11. Estland 1,47 -2,3%
12. Lettland 1,47 -3,0%
16. Tyskland 1,41 -3,7%
19. Litauen 1,38 -3,0%
20. Polen 1,37 -3,2%
21. Spanien 1,37 -7,2%
22. Frankrike 1,32 -5,3%
23. Danmark 1,27 -4,2%
24. Nederländerna 1,21 -4,2%
25. Belgien 1,06 -12,5%
  EU 1,39 -3,7%

Källa: EU-kommissionen
Italien och Malta ingår inte i rankingen då det saknas aktuella data. Luxemburg ingår inte heller, då det är för få slakterier som redovisat data.

Smågrisar, faktisk betalning i euro/smågris i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land, inrapporterat från nationella myndigheter till EU-kommissionen.
Officiella svenska noteringar utan kontraktstillägg, i KLS Ugglarps Topp ingår veckoleveranstillägg.


Erik Brink
Grisföretagaren