Publicerad 2018-11-11

Stora skillnader i antibiotikaförbrukning i Europa

Den totala förbrukningen går ner, men det är alltjämt stor skillnad mellan olika länder. Det visar en ny rapport om antibiotikaanvändningen till djur i 30 olika europeiska länder 2016.

European Medicines Agency (EMA) mäter, på uppdrag av EU-kommissionen, årligen hur mycket antibiotika som förbrukats till djur i respektive land.

Den senaste statistiken sammanfattar 2016 och 30 länder ingår. Förbrukningen uttrycks i milligram per populationskorrigerad enhet (mg/PKU), vilket innebär att hänsyn tagits till hur stor djurpopulation respektive land har. Därmed är siffrorna är jämförbara så långt det är möjligt mellan länder.

Sverige bland de bästa

EMA konstaterar att förbrukningen gått ner med omkring 20 procent totalt sett sedan 2011. Länder som Belgien, Tjeckien och Nederländerna har en stadigt nedåtgående förbrukning, medan exempelvis Portugals förbrukning pendlat upp och ner genom åren. Tyskland är det land som minskat mest, med 58 procent. Trots det ligger grisgiganten alltjämt högt på 89,2 mg/PKU jämfört med Sverige på 12,1.

Norge, Island, Sverige och Finland tillhör de som förbrukar minst, medan Cypern, Italien, Portugal och Spanien ligger i andra änden av skalan. Allra sämst i klassen är Cypern, som förbrukar drygt 37 gånger så mycket som Sverige.

Två faktorer som påverkar förbrukningen är att systemet på många håll i Europa är uppbyggt så att veterinärerna tjänar pengar på att sälja medicin, och att gruppbehandling är vanligt förekommande.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren