Publicerad 2018-10-08
Karsten Flemin är marknads­analytiker på danska Landbrug & Fødevarer.
 Foto: Landbrug & Fødevarer

Dansk marknadsexpert: Framtiden får utvisa resultatet av ASF

Karsten Flemin, marknadsanalytiker på Landbrug & Fødevarer, ger sin syn på ASF:s påverkan på marknaden, men poängterar att det bara rör sig om spekulationer, eftersom ingen har facit på hur framtiden utvecklar sig.

ASF har hittats på flera mycket stora gårdar i östra Europa på senare tid. Hur påverkar detta grismarknaden inom EU?

– Det är framförallt i Rumänien som sjukdomen spridit sig okontrollerat. Vi har sett i den senaste grisräkningen att antalet grisar i landet gått ner något. Men då ska vi komma ihåg att Rumänien inte står för mer än fyra till fem procent av EU:s grispopulation, och att landet är nettoimportör av griskött. Möjligen kan Rumänien behöva öka sin import något, men jag bedömer att påverkan på den totala grismarkanden blir liten. I Baltikum verkar smittspridningstakten ha avtagit något.

ASF finns nu även i Belgien. Hur ser du på det?

– Vi får vänta och se om det rör sig om enstaka fall eller om sjukdomen sprider sig. Belgien är en ganska stor exportör av griskött och exporterar årligen 100 000 ton ut ur EU.

Det pratas ofta om att ett utbrott av ASF i något av de stora exportländerna Danmark eller Tyskland skulle göra att många betydande exportmarknader stängs, exempelvis Kina. Stämmer det?

– Jag gissar att det beror helt på var utbrottet är och om kineserna kan anse att utbrottet är begränsat till ett litet område, eller om det gäller ett större område. Reaktionen på ett ASF-utbrott i Tyskland eller Danmark kommer mest troligt att skilja sig åt mellan olika länder som importerar vårt kött.  

Hur påverkas grispriserna i EU av en fortsatt spridning av ASF i Kina?

– Det är alldeles för tidigt att sia om det ännu. Om de inte får stopp på smittspridningen kan det medföra att många grisar avlivas och destrueras, vilket kan öka kinesernas efterfrågan på importkött. Men det är mycket möjligt att de klarar av att leva med sjukdomen. Titta bara på Ryssland som har haft ASF i många år och ändå haft tillväxt inom grisproduktionen! Att utbrotten i Kina skett med så lång distans emellan tyder på att smittspridning skett via köttprodukter. Kinesiska myndigheter har nu förbjudit utfodring med matavfall, vi får se hur väl det faller ut, jag vet inte vad de har för möjligheter att styra det. Kina har även 33,5 miljoner vildsvin. Trots att landet är stort så utgör det en potentiell risk för smittspridning.

Kineserna är stora importörer av foderråvaror. Är det troligt att marknaden för foderråvaror påverkas av ASF i Kina på sikt? Hur i sådana fall?

– Det återstår att se. Breder ASF ut sig okontrollerat så att den kinesiska grispopulationen minskar märkbart, så är det ju sannolikt att de får ett mindre behov av foder.

Emma Sonesson
Grisföretagaren