Publicerad 2018-10-08
En korvmacka är en potentiell spridare av ASF-viruset. Ta därför aldrig med utländska köttprodukter till Sverige och framförallt inte till grisstallets lunchrum!
Foto: Mostphotos


En våt filt över grismarknaden

Afikansk svinpest (ASF) har potential att få hela den europeiska grisbranschen på fall. LRF:s grisexpert Margareta Åberg förklarar och berättar hur snacket går bland hennes kollegor ute i Europa.

ASF har på senare tid spridit sig i oroväckande takt på flera håll i världen. I skrivande stund har viruset påvisats i Ryssland, Baltikum, stora delar av östra Europa, Kina samt Belgien.

Ett utbrott av ASF i något av de större grisköttsexporterande länderna, exempelvis Danmark eller Tyskland, menar Margareta Åberg mest troligt kommer att leda till förödande konsekvenser för den euro­peiska marknaden, i form av en priskollaps.

– Det är ett fruktansvärt scenario som skulle lägga en våt filt över hela den europeiska grisköttsmarknaden, säger hon, och berättar om ett möte med högt uppsatta tjänstemän på Landbrug & Fødevarer, som hon var på i våras:
– Under sittande möte blev de plötsligt vita i ansiktet och gick ut ur rummet. De hade fått meddelande om att man hittat ASF i Tyskland. Det visade sig dock efter en stund att det gällde Tjeckien, i närheten av en ort med samma namn som en tysk stad, tack och lov.

Flera av länderna i EU har nu förhöjd beredskap, i och med att viruset i mitten av september påvisades i västra Europa för första gången, i Belgien.  

 

Margareta Åberg arbetar som grisexpert på LRF Kött. Hon agerar även verksamhetsledare i Sveriges Grisföretagare.
Foto: Emma Sonesson

Krisövning önskas

Ett tänkbart dilemma om eller när ASF når något av EU:s stora exportländer är att Kina stänger för import från EU, eller åtminstone berörda länder. Att Kina inte redan stängt marknaden, trots att ASF finns i EU, beror enligt Margareta just på geografin.

– Kineserna vill mest troligt inte riskera att köpa in kött med ASF-virus i, men de köper just inget från de områden där viruset hittills hittats.

Fynd av ASF i Sverige bedömer Margareta skulle innebära handelshinder för den svenska grisbranschen i motsvarande grad.

– Ett problem är att landets grisgårdar, slakterier och vildsvinsstam i stort sett är koncentrerade i södra delen av landet. Dessutom har vi relativt öppna system, exempelvis med kalla lösdrifter, som det är väldigt svårt att hålla vildsvin borta från, säger Margareta och trycker på vikten av att inom kort få till en krisövning rörande ett ASF-utbrott i Sverige.

Tickande bomb i kina

Tjänstemän på FAO har beskrivit ASF i Kina som en tickande bomb. Risken är överhängande att viruset sprids till angränsande länder, där ”backyardgrisar” som utfodras med matavfall är den dominerande uppfödningsformen. Att asiaterna skulle tappa aptiten på griskött på grund av ASF menar Margareta dock är långsökt.

– Det är ju en ren djursjukdom som inte drabbar människor. Man kan spekulera i om ASF i Kina kommer att medföra att de köper mer från EU eller USA. Gissningsvis föredrar de USA, eftersom det inte finns ASF där ännu.

Mänskliga faktorn

I flera av de bekräftade fallen av ASF, både i Europa och Kina, är det sannolikt att den mänskliga faktorn spelat en betydande roll för smittspridningen. Att sprida viruset kan vara så enkelt som att kasta rester av en smittad korvmacka i naturen. När mackan hittas av vildsvin som för smittan vidare, är den negativa spiralen snabbt i gång.
Den extremt osmakliga tanken svindlar, men för den som verkligen vill förstöra en bransch finns här goda möjligheter, som i den bästa av världar borde kunna leda till kraftiga straff för djurplågeri, terrorbrott eller ekonomisk brottslighet.

– Det finns ASF i charkdiskarna i stora delar av östra Europa, Ryssland och Baltikum. Vi lever på en fri marknad, så vi kan inte förbjuda handel. Men överlag tycker jag nog att vi är ganska slappa inom EU och Sverige när det gäller införsel av olika produkter. Titta på Australien eller USA, där kommer du inte in med en korv i ryggsäcken, konstaterar Margareta.

Emma Sonesson
Grisföretagaren