Publicerad 2018-05-16
CaptionI dag går exporten till Kina via Hongkong, vilket innebär att en stor del av avansen går förlorad. Ett avtal med Kina direkt uppskattas ha potential att kunna inbringa 100 miljoner kronor årligen till den svenska grisbranschen. Kineserna är mycket noggranna när det kommer till livsmedelsimport och vill ha koll på varje litet steg i kedjan, innan de ingår handelsavtal med ett land. Foto: Mostphotos

Stort kinesiskt intresse för svenskt griskött

Svenska myndigheter jobbar hårt tillsammans med grisbranschen för att få till ett handelsavtal som möjliggör export av griskött direkt till Kina. I mitten av april var China Meat Association på besök i Sverige för att få en bild av vår grisuppfödning.

Efter att Handlingsplan gris sjösattes 2014, har arbetet med att möjliggöra export av svenskt griskött direkt till Kina intensifierats, bland annat genom att ett skogs- och lantbruksråd tillsatts i Peking.

I julas tog svenska myndigheter emot ett utkast till landsgodkännande för export av griskött till Kina. Utkastet från Kina var ett viktigt steg i processen.

 

Margareta Åberg, LRF Kött och Lennart Nilsson som arbetar som skogs- och lantbruksråd i Kina, deltog i den kinesiska delegationens studieresa i Sverige.
Foto: LRF Kött

Relationer mellan företag

Kinesernas intresse för svenskt kött bekräftades dessutom i mitten av april, då Skåne gästades av en delegation från Chinese Meat Association (CMA), vilket närmast kan jämföras med Kött- och Charkföretagen i Sverige. Delegationen besökte både gårdar och slakterier.

En av dem som varit med och arrangerat studieresan, och som även själv deltog på den, är Margareta Åberg, LRF Kött och Sveriges Grisföretagare.

– Genom besöket får de svenska företagen hälsa på några företag från Kina. Det kan vara bra för eventuella framtida affärer, säger hon.

Premiumprodukter

Hela den svenska grisuppfödningen är inte större än vad en modern produktionsanläggning i Kina har kapacitet för. Men det är inte volymer, utan specifika premiumprodukter som lockar kineserna på den svenska marknaden. Klassiska exempel är grissvansar och fötter, som vi traditionellt sett inte äter här. Ett annat exempel är rapsgris.

Men innan exporten till Kina kan bli verklighet återstår att få utkastet till landsgodkännande fastställt. Därefter ska hälsointyg upprättas och anläggningar inspekteras och godkännas.

Emma Sonesson
Grisföretagaren