Publicerad 2018-05-13
Varmkorv och påläggsskinka är några av de produkter som i framtiden kan ha lägre saltinnehåll.Foto: Mostphotos

Innovationer för sänkt salthalt

15 aktörer inom livsmedelssektorn jobbar just nu för att sänka salthalten i köttprodukter, och på så vis bidra till en bättre folkhälsa.

Salt har betydelse för köttprodukters smak, mikrobiella säkerhet, hållbarhet, textur och processbarhet. Därför är det är en utmaning att sänka salthalten utan att det leder till att produkterna blir sämre.

Men genom att ta fram nya metoder vill nu alltså den svenska livsmedelssektorn öppna upp för möjligheten att sänka salthalten. Projektet, som fått namnet Redusalt, är treårigt och samordnas av industri­forskningsinstitutet RISE.
Kött- och Charkföretagen är en av organisationerna bakom Redusalt.

– Just charkuteriprodukter innebär en särskild utmaning, eftersom salt är en nödvändig ingrediens för i stort sett alla charkuteriprodukter och har i alla tider haft en viktig funktion för både struktur, livsmedelssäkerhet och smak, säger Magnus Därth som är vd för organisationen, i ett pressmeddelande.

Projektet pågår till och med 2019.
 

50 miljoner kronor

Så mycket avsätter regeringen under 2018 till 2020 för att stimulera till en ökad produktion av ekologiska livs­medel. Jordbruksverket får i uppdrag att tillsammans med näringslivet välja ut och genomföra lämpliga åtgärder för att nå målet att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark och att 60 procent av den offentliga livsmedels­konsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter, år 2030.
Källa: Pressmeddelande från regeringen

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren