Publicerad 2018-04-22

Analyser i WinPig Slakt

I WinPig Slakt finns det flera enkla analyser som sammanställer dina slaktdata och visar resultaten som diagram eller i tabeller. För att göra de flesta analyserna behöver du inte ha lagt upp några omgångar utan det räcker med att du har hämtat slakt till ditt program. På hemsidan www.winpig.se kan du hitta mer detaljerade instruktioner för analyserna samt ett antal layouter som du kan importera till ditt program. Nedan följer ett axplock av de olika analyserna i WinPig Slakt.

Bild 1

Analys av slaktdata

Med denna analys kan du till exempel titta på köttprocent eller vikt en viss period eller i ett visst stall. Genom att välja en uppdelning av analysen på omgång eller lokal kan du jämföra fördelningen av olika nyckeltal mellan dessa.

Bild 1 visar fördelningen av slaktvikter i två olika omgångar med antal grisar på Y-axeln och vikt på X-axeln.

Slaktanmärkningar

För att jämföra slaktanmärkningar mellan olika avdelningar eller utvalda omgångar använder du denna analys. Du väljer upp till fem anmärkningskoder som du vill visa. Du väljer även om slaktanmärkningarna ska visas i procent eller antal djur. Bild 2 visar slaktanmärkningar i procent av de slaktade djuren för en omgång.

Produktionsnivå ungdjur
 

Bild 2

Produktionsnivån visar hur resultaten varierar över tiden, oberoende av omgångar. Det går enkelt att ändra om du vill se variationen mellan månader, kvartal eller år och du kan välja att visa resultaten med utvalda nyckeltal i ett diagram eller med flera nyckel­tal i en tabell.

Slaktprognos
Slaktprognosen har flera användningsområden och kan:

  • Visa en överblick över slaktade grisar, per vecka och per lokal eller leverantörsnummer.
  • Prognosticera kommande slaktgrisleveranser utifrån antal insatta grisar.
  • Prognosticera kommande slaktgrisleveranser utifrån antal avvanda grisar.

Punktdiagram, lokalöversikt, hälsoanalys, över-/underviktiga
Det finns flera analyser som du enkelt tar fram genom att välja tidsperiod, lokal eller omgång. Du hittar alla dessa under menyvalet Analyser ungdjur i WinPig Slakt.
 

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.