Publicerad 2018-04-20
Ett sju mil långt staket på gränsen till Tyskland ska hindra ASF från att ta sig in i Danmark. Staketet förväntas bli 1,5 meter högt och nå en halv meter under jord. Färister eller grindar ska göra det fortsatt möjligt för fordon och fotgängare att passera, vilket regleras av Schengenavtalet.Foto: Mostphotos

Staket ska stoppa ASF vid danska gränsen

Den afrikanska svinpesten (ASF) är ett faktum i både Tjeckien och Polen, vilket oroar danskarna. Nu har därför regeringen och Danske Folkeparti ingått ett avtal om en rad åtgärder som ska hindra ASF från att inta Danmark. Ett av initiativen är att sätta upp ett staket vid gränsen mot Tyskland.

Det totala värdet på Danmarks grisrelaterade export är 30 miljarder danska kronor årligen. Elva av dessa miljarder står omedelbart på spel i det fall ASF skulle komma till landet, då det rör export till tredje land.

Till detta ska läggas kostnaden för sanering och utrotning av ASF om smittan tar sig in i Danmark. Enligt uppgifter från DTU Veterinærinstituttet kostar ett enda utbrott av ASF i landet runt 2,5 miljarder danska kronor.

Vill inte ta risker

Med detta i bakhuvudet har nu den danska regeringen tillsammans med Danske Folkeparti klubbat igenom ett antal åtgärder i syfte att hindra ASF-viruset från att komma in i landet.

Ett tilltag är ett staket som kommer att byggas på gränsen mellan Danmark och Tyskland.
– Jag vill inte ta några risker. Det är en miljardexport på elva miljarder kronor årligen som vi riskerar att förlora. Vid ett utbrott av ASF i Danmark kommer all export till tredje land omedelbart att stängas. Ett staket kommer att förhindra eventuella smittade vildsvin från att ta sig över gränsen, samtidigt som det underlättar jägarnas arbete med att utrota den danska vildsvinsstammen, säger miljö- och livsmedelsminister Esben Lunde Larsen, i en kommentar.

Informationskampanj

Samtidigt höjs bötesbeloppet avsevärt för regelbrott som medför risk att föra in smittan till Danmark. Det rör sig exempelvis om otillräcklig rengöring av djurtransporter, utfodring med matavfall och olovlig införsel av livsmedel i landet.
En annan insats är en massiv informationskampanj riktad till både grisföretagare och personer som har grisar på hobbynivå. Dessutom har man intensifierat kontrollen av rengöring och desinficering av djurtransporter.

Jais Valeur är vd för Danish Crown.
Foto: Danish Crown

Arbetstillfällen står på spel

Danish Crowns vd Jais Valeur rosar beslutet om att sätta upp staket, i ett pressmeddelande:

– Dessvärre är ASF ett reellt hot mot hela den danska produktionen av grisar. Det kan verka våldsamt med ett staket längs hela gränsen, men det kan inte göras nog för att säkra Danmark mot en sjukdom som är plågsam för djuren. Därför är vi mycket tillfreds med Miljö- och Födevareministeriets omfattande initiativ för att beskydda den danska exporten av griskött, och inte minst de tusentals arbetsplatserna på de danska slakterierna.

Likaså Danske Svine­producenter nöjda med åtgärden:

– Vi är riktigt glada för att det har visat sig finnas politisk vilja för att sätta upp ett staket vid gränsen, något som vi har varit med och rekommenderat i den arbetsgrupp som vi har suttit med i, säger Torben Hauskov som är ordförande i föreningen.

Även i andra länder har staket blivit ett försök att komma tillrätta med ASF-problematiken. I Tjeckien har man redan satt upp ett staket för att spärra av ett område där det finns ASF. I Polen finns långt framskridna planer på att bygga ett staket längs landets östra gräns, och slutgiltigt beslut i det ärendet väntas strax efter denna tidnings pressläggning.

Torben Hauskov är ordförande i Danske Svine­producenter.
Foto: Danske
Svineproducenter

Dansk grisköttsproduktion

85 procent av grisköttet som produceras i Danmark exporteras, till mer än 120 olika länder. Totalt skapar grisuppfödningen i Danmark 33 000 arbetstillfällen och bidrar till BNP med mellan 18 och 19 miljarder danska kronor per år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren