Publicerad 2018-04-17
Spermier är känsliga och kräver särskilda förhållanden för att behålla maximal befruktningsförmåga utanför sin naturliga miljö. Foto: Mostphotos


Minimera svinn och förpackningsavfall när du beställer semindoser

Linda Lundberg är ansvarig för affärsområde grisgenetik inom Svenska Köttföretagen. Foto: Svenska Köttföretagen

Användning av färsk semin från en seminstation är det absolut vanligaste sättet att producera smågrisar på i dag. Tack vare ökad andel årsbeställningar och mer exakta beställningar från Svenska Köttföretagens kunder har produktionen av andelen ”onödiga” semindoser minskat betydligt de senaste åren. Detta är en utveckling som både minimerat svinn och minskat förpacknings­avfallet.

Spermier är levande organismer som har en begränsad livslängd utanför galten. Spermaplasman som blandas med spermierna under ejakulationen gör att spermierna som legat orörliga i bitestikeln börjar röra sig. När spermierna rör sig förbrukar de energi och bildar avfallsprodukter, vilket resulterar i att spermierna dör ganska snart.

För att spermierna ska överleva i en dos måste såväl spermiernas koncentration som deras ämnesomsättning sänkas. Dessutom måste en gynnsam miljö för spermierna skapas så att de förblir befruktningsdugliga.

– Det är viktigt att spermasamlingen sker så hygieniskt som möjligt och vi kontrollerar regelbundet vatten, spädningsvätskor och färdigproducerade semindoser för eventuell bakterieförekomst, berättar Linda Lundberg, affärsområdeschef genetik hos Svenska Köttföretagen.

Temperaturen viktig

Genom att sänka temperaturen sänker man ämnesomsättningen. 17°C till 18°C är en bra förvaringstemperatur. Trots låg temperatur går det inte helt att hålla spermierna i dvala, därför innehåller alla spädningsvätskor såväl näring som någon typ av buffert som balanserar för de slaggprodukter som produceras.

Sperma från en frisk galt innehåller inte bakterier, men förorening kan ske under samling. För att förhindra att dessa bakterier förökar sig i semindosen är det lagstadgat att en liten dos antibiotika ska tillsättas i spädningen.

– För att minimera användning av antibiotika, men även andelen förpackningsmaterial, försöker vi undvika att tillverka fler doser än vad som används. Tack vare god årsplanering tillsammans med våra kunder har vi idag mer exakta produktionsprognoser för vilka volymer som efterfrågas, förklarar Linda.

Utöver god produktionsplanering följer Svenska Köttföretagen även den forskning som sker för att utveckla dagens spädningsvätskor ytterligare, allt för att ta ansvar och ligga i framkant.

Sara Hoff
Svenska Köttföretagen