Publicerad 2018-04-15
Hampshire är den mest frekvent använda faderrasen inom svensk grisuppfödning. Även i Norge och Storbritannien ökar rasens popularitet. Foto: Nordic Genetics


Hampshireaveln går stadigt framåt

Efter justerat avelsmål fortsätter Hampshireaveln att utvecklas och den svart-vita grisen är i dag Sveriges populäraste faderras. Resultaten för 2017 visar att tillväxten fortsätter att öka och foderförbrukningen minskar. Hampshire har även i tester visat sig vara extra motståndskraftig mot E.coli.

Under slutet av 2016 justerades avelsmålet för Hampshire av HKScan tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet. Vid justeringen valdes att lägga ett större tryck på egenskaper som foderomvandling och tillväxt.

Redan under 2017 såg HKScan att justeringen av avelsmålet gett resultat. De fenotypiska resultaten visar att galtar uppnår 100 kilo på 133 dagar och växer 742 gram per dag mellan födsel och 100 kilo.

För de galtar som testats i foderautomater ses en tillväxt på 1 070 gram per dag i intervallet 35 till 100 kilo. I samma intervall är foderförbrukningen 141 kilo. Detta ger 2,2 kilo foder per kilo tillväxt och därmed 20,3 MJ NEv per kilo tillväxt förutsatt att varje kilo foder innehåller 9,4 MJ NEv.

20 kronor per gris

Övriga egenskaper i avelsmålet visar en genomsnittlig köttprocent på 62,1 för alla slaktade galtar och gyltor samt späck på 8,0 millimeter vid 100 kilo. Hållbarhetsegenskaperna håller sig på stabila nivåer med en god exteriör och en låg förekomst av osteokondros i armbågs- och knäled.

De genetiska resultaten visar att alla de egenskaper som ingår i avelsmålet för Hampshire rör sig åt önskvärd och planerad riktning – grisarna växer och omsätter fodret snabbare samt ansätter en högre andel kött i slaktkroppen. Det totala genetiska framsteget för alla egenskaperna är 20 kronor per slaktgris och år.

Gott kött och friska djur

Förutom framstegen för produktionsegenskaperna har det även genomförts köttkvalité­  analyser i England under året. Dessa visar att korsningar innehållande RN-genen, som endast förekommer hos Hampshire, ger kött som smakar bättre, är mörare och saftigare, har ett lägre tuggmotstånd och ett högre genomsnittligt betyg, jämfört med kött från andra korsningar som inte har RN-genen.

Vad gäller hälsoläget har Hampshire, genom DNA-analyser gjorda i England, visat sig vara extra motståndskraftig mot E. coli.

Största faderrasen

På Svenska Köttföretagens seminstationer finns det olika sortiment av Hampshiredoser att välja bland; standarddos, toppdos med de 20 procent bästa galtarna när det gäller handelsvärde, samt legsdos med de 15 procent bästa galtarna avseende avelsvärde på ben. För HKScans leverantörer finns dessutom tillvalet DeLuxe, som garanterar RN-genen för köttkvalité.

Glädjande ses en ökning i intresset av Hampshire som faderras och seminförsäljningen ökar både i Norge och Storbritannien. I Sverige ökar försäljningen för tredje året i rad och i dag använder majoriteten av de svenska grisproducenterna den svart-vita grisen som faderras.

Hampshiregenetiken
HKScan äger Hampshiregenetiken och har ett nära samarbete med avelsbolaget JSR Genetics i England samt ScanPig i Norge. Totalt sett bedrivs avelsarbetet i fem avelsbesättningar; tre stycken i Sverige, en i England och en i Norge.


Maria Eriksson
HKScan/Nordic Genetics