Publicerad 2018-04-14
Lisbeth Ulrich Hansen är forskare på Seges svineproduktion och har agerat projektledare för utvärderingen av grisningsboxar på Siljebjerggaard. Foto: Seges


Oavgjort i utvärdering av grisningsboxar

Seges svineproduktion har testat tio olika boxar för lösa suggor under digivningen. Slutsatsen lyder: ingen box är perfekt och fortsatt produktutveckling behövs.   

Lösgående suggor under digivningen är en uppåtgående trend i Danmark, även om majoriteten av de danska suggorna fortfarande är fixerade.

I syfte att ta reda på vilken grisningsbox som är den optimala, installerade Seges för ett par år sedan tio olika modeller för utvärdering på en kommersiell gård på Jylland. I samtliga modeller utom en är avsikten att suggan ska vara fixerad runt grisning och de första dagarna därefter, för att sedan släppas lös.

De olika boxtyperna har värderats på en fyrgradig skala för nio olika parametrar och resultaten från studien är nu klara. Ingen av boxmodellerna fick bedömningen bra eller mycket bra på alla parametrarna och Seges konstaterar att valet av boxmodell inte är så självklart.

– Jag hoppas att vi med detta test kan göra det lite lättare för lantbrukarna att välja. Vi har inte framhållit en enskild box, för ingen av dem är perfekt. Och det är också stor skillnad på hur olika lantbrukare värderar olika funktioner. Exempelvis är det för någon viktigast att boxen är enkel att komma in i, medan det för andra är viktigast att det är enkelt att ge grisarna foder, säger Lisbeth Ulrich Hansen, som har varit projektledare för studien.

Seges råd till lantbrukarna blir därmed att ”varje enskild gård vid etablering av grisningsboxar till lösgående suggor ska värdera vilka funktionskrav man ställer på boxen. Besök i besättningar som har en given boxtyp i stor skala bör också ingå innan val av boxmodell sker.”

Seges konstaterar även att det behövs ytterligare produktutveckling på området, då den perfekta grisningsboxen fortfarande inte är uppfunnen.

Hela rapporten finns att ta del av på https://goo.gl/31V2De.

 

Parametrar som utvärderats i studien

 • Arbetsmiljö i samband med inflyttning av suggor i boxen och boxdörrens funktion.
 • Flexibilitet för suggan i boxen och möjlighet att ge suggan hjälp under grisningen.
 • Rivsår eller andra typer av skador på smågrisar och sugga.
 • Sätt att tilldela foder till smågrisar och sugga samt hygien på utfodringsplatsen.
 • Smågrishörnets utformning och möjligheten att ta hand om smågrisarna i detsamma.
 • Smågrisarnas användning av smågrishörnet.
 • Arbetsmiljö i samband med avvänjning.
 • Arbetsmiljö på det stora hela och personalens säkerhet.
 • Boxens egenskaper i samband med tvätt och desinficering.
   

Boxmodeller som ingår i utvärderingen

 1. Big Dutchman, Free Move
 2. Bopil, BeFree
 3. ACO Funki, Welsafe
 4. Vissing Agro, Opti Farrow
 5. Vereijken Hooijer, Pro Dromi 1,5
 6. Søren Juul Jensen/Abildballe Innovation, Well-Fair-Pen
 7. STEWA, WING
 8. Midland Pig, 360
 9. Seges/Köpenhamns universitet, SWAP version 2
 10. Jyden, JLF14-sidovänd

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren