Publicerad 2018-04-12
Med mindre än ett år kvar av projekttiden, redovisade Expertgrupperna nyligen sina hittills dragna slutsatser för varandra, vid en träff i Nässjö. Foto: Lina Hidås


Hur går det för Expertgrupperna?

En del av 30 för 550 inom Handlingsplan gris är Expertgrupperna, vars syfte är att utveckla spetsrådgivning inom sex olika områden som rör smågrisuppfödning. Varje grupp samarbetar med ett antal testgårdar. Theres Strand är projektledare för Expertgrupperna.  

Hur långt har arbetet med Expertgrupperna kommit?

– Expertgrupperna har arbetat i två år och vid kommande årsskifte avslutas projektet.
Det har nyligen varit avstämningsmöte med Expertgrupperna, berätta vad som kom fram där!

– De olika grupperna redovisade var de gjort sedan sist. De berättade hur det har gått på testgårdarna, vilka åtgärder som genomförts, vad de olika insatserna gett och hur man går vidare på bästa sätt. Några grupper har varit på studieresa och berättade om det.
 

Theres Strand, Svenska Köttföretagen, är projektledare för 30 för 550 där Expertgrupperna är en del. Foto: Svenska Köttföretagen

Vilka åtgärder är det som har gett bäst resultat på testgårdarna?

– Många av grupperna upplever att det är de små detaljerna som gör skillnad. Det är inte en enda grej som ger ett bra resultat, utan det grundar sig på att man är noggrann i så många lägen som möjligt i produktionen. Vilka managementrutiner som ger bäst resultat är olika från gård till gård. Sedan slås man av att mycket har handlat om att bekräfta redan känd kunskap. Ett exempel är skiftesdigivning. Vi vet sedan länge att det gör skillnad, men det gäller att få in det i de dagliga rutinerna också.

Nämn någon extra intressant detalj från Expertgruppernas arbete!

– Det ska bli intressant att se vad ekonomigruppen kommer fram till. De har fått ett antal scenarion av de övriga grupperna att räkna på. Har gårdarna klarat av att producera 30 smågrisar för 550 kronor? En annan intressant grej är att tillväxtgrisgruppen ska prova att vaccinera mot avvänjnings–diarré på ett par gårdar.

Vad kommer Expertgrupperna ägna sig åt härnäst?

– I höst kommer grupperna att redovisa vad de gjort och vad de kommit fram till på träffar i olika delar av landet. Träffarna kommer att vara öppna för alla. Fram till dess kommer de att avsluta sina arbeten på testgårdarna och sammanställa de råd som de kommit fram till att de vill förmedla ut.

En annan del av 30 för 550 är Processledaren, berätta vad som händer på det området!

– Vi har utsett fyra personer till Processledare. De håller just nu på och genomgår utbildning för att kunna driva rådgivning som kan få gårdens medarbetare att jobba mer målstyrt, bland annat i förändringsprocesser. Processledarna behöver två gårdar vardera för att öva sina nyvunna färdigheter på. Du som är intresserad av att vara med som testgård är välkommen att höra av dig!

Här kan du ta del av Expertgruppernas slutredovisning
3 oktober
Skåne/Halland

10 oktober
Kalmar

31 oktober
Skara

7 november
Mälardalen

28 november
Norrland

Mer information kommer i början av hösten.

 

Sex Expertgrupper inom 30 för 550

Fruktsamhet, Rekrytering och avel, Tillväxtgrisar, Ekonomi, Smågrisöverlevnad, Foder.

Namnet 30 för 550 kommer av att målet för projektet är att möjliggöra för grisföretagare att kunna producera 30 smågrisar per sugga och år till en kostnad av max 550 kronor. Expertgrupperna finansieras av näringen, så som slakterier, foderföretag, LRF Kött, Svenska Köttföretagen och Sveriges Grisföretagare.

 

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren