Publicerad 2018-03-22

Det går inte att leva med dysenteri

De flesta svenska grisproducenter känner lyckligtvis inte längre till dysenteri.

Det är en allvarlig tarmsjukdom som kännetecknas av kronisk blodig diarré som är svår att behandla. Om man är drabbad så är det omöjligt att uppnå förnuftiga produktionsresultat och antibiotikaförbrukningen blir som regel hög. Därför är det en sjukdom som inte alls passar in i modern grisproduktion.

I Sverige sanerades många besättningar under nittiotalet och sedan dess har man bara haft några få smittade besättningar kvar. Under 2017 såg man tyvärr flera tillfällen av spridning av dysenteri till moderna anläggningar som aldrig har haft det tidigare. För den drabbade är detta en ytterst allvarlig situation som kan kosta miljonbelopp att lösa.
Dysenteri är ett hot för hela branchen och det är nödvändigt att vi tar nya tag för att bli av med smittan helt och hållet från landets alla besättningar. Tills detta är genomfört måste alla involverade parter förstå att vi inte kan tumma på smittskyddsreglerna. Dysenteribakterien kan inte flyga med vinden. Den kan bara komma in i stallet via tvåbenta eller fyrbenta djur. Nästa gång kan det kanske vara svinpest eller PRRS som vi bär in i stallet. 

 

Simon Åkerblom
Veterinär, LVK