Publicerad 2018-03-20

Positiv rekyl för EU:s grispris

Trenden med prisnedgång för slaktgrisar i EU som inledde året, har brutits under februari. Prisuppgången i flera av de större europeiska grisländerna kommer lite som en överraskning, med tanke på ökad produktion och minskad export som tidigare har pressat ner priserna vecka efter vecka.

Det talas om att en ökad konsumtion av griskött i Europa skulle ligga bakom den senaste prisuppgången, men inga data har ännu publicerats som stödjer den teorin. En annan teori är att utbudet av slaktgrisar, framförallt i Tyskland har minskat. Från Tyskland rapporteras det också om sjunkande slaktvikter. Varaktigheten i prisuppgången är det ingen som vågar sia om när orsakerna bakom den är otydliga.

Det gällande svenska grispriset noteras nu av EU-kommissionen till 172,89 euro/100 kg.

Det europeiska genomsnittspriset har under februari stigit med 6,03 euro/100 kg (61 öre/kg) vilket motsvarar en uppgång på 4,3 procent. Genomsnittspriset ligger nu 7,3 procent lägre än priset under motsvarande period 2017. Jämfört med ett femårsgenomsnitt ligger priset i mitten av januari 6,4 procent under snittet.

Under februari har utvecklingen för grisnoteringarna i EU varit blandad. De flesta länderna visar stigande priser förutom östra och norra EU samt Storbritannien.

Prisutvecklingen hos de tongivande grismarknaderna i Europa har över lag varit positiv. Priserna i Tyskland, Spanien, Frankrike, Polen och Nederländerna har stigit mellan en och nio procent, medan det danska priset har sjunkit drygt två procent.

Under februari har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall sjunkit 5,6 euro/100 kg (57 öre/kg). Det danska grispriset har sjunkit 3,0 euro/100 kg (30 öre/kg). Det finska priset har sjunkit 1,6 euro/100 kg (16 öre/kg) och det tyska priset har stigit med 13,0 euro/100 kg (130 öre/kg). I Belgien stiger priset med 5 euro men man behåller ändå bottenplaceringen i prisstatistiken med en notering på 115,70 euro/100 kg (11,69 SEK/kg).

Officiella svenska noteringar utan kontraktstillägg, i KLS Ugglarps Topp ingår veckoleveranstillägg.
Smågrisar, faktisk betalning i euro/smågris i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land inrapporterat från nationella myndigheter till EU-kommissionen.
Slaktgris, faktisk betalning i euro/kilo i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land. Priserna är för slaktkropp utan huvud vilket skiljer dem från de noteringar som svenska slakterier publicerar. Efterlikvid tillkommer som till exempel i Danmark med cirka en krona per kilo. Priset gäller för gris i klass E, med ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %. I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 0,50 sek/kg i genomsnitt.

 

Erik Brink
Grisföretagaren