Alnarps grisdag

NYHETER KRING DIGITALISERING, SENSORER, AUTOMATISERING OCH BOXHYGIEN.

Dagen kommer att bjuda på inlägg från rådgivare, forskare och producenter m fl kring resultat, erfarenheter och tankar om nyheter med koppling till svensk grisproduktion. Välkomna till en spännande och inspirerande dag! Dagen arrangeras i samarbete mellan Skånes och Blekinges Grisproducenter, Partnerskap Alnarp, Institutionen för Biosystem och Teknologi (BT) och LRF Skåne. Plats: Alnarp Mer information: https://www.slu.se/ew-kalender/2018/10/alnarps-grisdag-2018/ Anne-Charlotte Olsson, Försöksledare Institutionen för biosystem och teknologi, Institutionen för biosystem och teknologi (VH), övergripande anne-charlotte.olsson@slu.se, 040-415092