Branschdagar

Utbildning för tjänstemän i grisbranschen, i Stockholm. Temat för träffen är hållbar grisuppfödning. Här hittar du program och anmäler dig. För mer info kontakta Anna Molander, HS, på 070-188 48 25!