Elmia Lantbruk 2018 - hela Sveriges lantbruksmässa

Elmia Lantbruk är affärsarenan som skapar förutsättningar för ett starkt svenskt lantbruk. Ett hållbart och lönsamt lantbruk med tillväxt. Ett lantbruk där det finns plats för såväl ett stort hjärta för näringen, som en nyfikenhet på innovativa vägar framåt i en konkurrensutsatt och allt mer digital värld. Hur kan digital teknik, robotik och sensorer stärka svenskt lantbruk? På mässan belyser vi ämnet för att visa på lösningar som finns i dag, men framför allt för att hitta utvecklingsmöjligheter för branschens olika delar. Delta i teknikvandringar, seminarier och inspireras i Smart Arena. I hallarna finns 250 kött- och mjölkdjur som deltar i riksutställingar och premieringar.

När: 24-26 oktober

Var: Elmia, Jönköping

Mer information: www.elmia.se/lantbruk